Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach przypomina, że wnioski na nowy okres zasiłkowy tj. 2019/2021 w sprawie świadczenia wychowawczego z programu „500+”,  będą przyjmowane w wersji papierowej od 01.08.2019 r. w siedzibie ośrodka.

Informacje ogólne

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego t.j. 31-05-2021 r., nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.
Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego (31-05-2021 r.). W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu (31-05-2019 r.)

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
3) opiekunowi prawnemu dziecka,
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Załączniki:

wniosek 500+
zał. do wniosku ( wypełnić w przypadku, gdy  liczba dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia wychowawczego jest większa niż liczba pozycji we wniosku).

Załączniki:
Download this file (wniosek 500+.pdf)wniosek 500+.pdf[ ]99 kB