RODZINA 500 +

Wójt Gminy Pilchowice przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego program „Rodzina 500 +” na kolejny okres zasiłkowy 2018/2019, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2018 r. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia.

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenia  „Rodzina 500 +” realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach, przy ul. Głównej 52.

Celem usprawnienia obsługi klientów, oprócz stałego punktu przyjmowania wniosków OPS Pilchowice, w każdą środę sierpnia br. od godz. 7.30 do 15.00 będzie uruchomiony dodatkowo punkt mobilny w Urzędzie Gminy Pilchowice (pokój nr 14 na piętrze), w którym przyjmowane będą tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko. 

Ponadto od dnia 03 września br. uruchomione zostaną niżej wymienione punkty mobilne, w których również przyjmowane będą tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko :

 

Ø  poniedziałki od godz. 7.00 do 9.00    - Zespół Szkół w Pilchowicach, ul. Szkolna 1

 

Ø  wtorki od godz. 7.00 do 9.00              - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, ul. Gliwicka 18

 

Ø  środy od godz. 7.00 do 9.00                - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, ul. L. Miki 37

 

Ø  czwartki od godz. 7.00 do 9.00           - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. K. Miarki 27

 

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018 r.

 W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik następuje do dnia 30 listopada 2018 r.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy  Pilchowice – www.bip.pilchowice.pl  - zakładka wnioski i druki. Druki w wersji papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach (siedziba Nieborowice ul. Główna 52).

 Aby otrzymać świadczenie wychowawcze trzeba złożyć wniosek. Można zrobić to internetowo, osobiście w w/w miejscach lub za pośrednictwem poczty. Wniosek on-line  można złożyć poprzez: bankowość elektroniczną (należy sprawdzić tę możliwość na stronie swojego banku), PUE ZUS (platformę elektroniczną usług ZUS), portal Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z w/w kanałów.

 Bieżące informacje odnośnie programu „ Rodzina 500+” w Gminie Pilchowice udzielane będą pod nr tel. 730179561, 32 3327162