Świadczenie wychowawcze (500+)

1. Aktualności

26.06.2017 r.

 

Informacja dotycząca wniosków - ,,500+", świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na rok 2017/2018

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach przypomina, że wnioski na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 w sprawie świadczenia wychowawczego „500+”, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od 01.08.2017 r.

 

2. Informacje ogólne

Prawo do świadczenia wychowawczego poza przypadkami wskazanymi w ustawie ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca ustawowego okresu, tj. 30.09.2017 r.

Wnioski na okres 2017/2018 będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach od 01.08.2017 r.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

   
 • matce,
 • ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
 • opiekunowi prawnemu dzieckaŚwiadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł
  • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł
 2. na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załączniki:
Download this file (SW-1_nowy_okres.pdf)Wniosek[ ]140 kB
Download this file (ZSW-01_nowy_okres.pdf)ZSW-01[ ]93 kB
Download this file (ZSW-04_nowy_okres.pdf)ZSW-04[ ]79 kB
Download this file (ZSW-3_nowy.pdf)ZSW-03[ ]93 kB