I N F O R M A C J A
godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
16 listopada 2019 r. (sobota) Ośrodek będzie czynny w godzinach: od 7.00 do 15.00.
24 grudnia 2019 r. (wtorek) Ośrodek będzie nieczynny