Projekt „ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice ”

 

W grudniu 2022 r został zaakceptowany wniosek Gminy Pilchowice na realizację ww. projektu w związku z powyższym od stycznia 2023 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach będzie realizował projekt unijny pn. „ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice”, który potrwa do czerwca 2023 r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W ramach projektu organizowane będzie wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, grupy wsparcia dla dorosłych uczestników projektu, wsparcie językowe, a dla dzieci i młodzieży ciekawe warsztaty rozwoju zainteresowań  oraz wiele innych zajęć. Do udziału w projekcie zapraszamy rodziny z Ukrainy przebywające legalnie na terenie Gminy Pilchowice ( posiadające PESEL, UKR, przekroczenie granicy RP od dnia 24.02.2022 r.). Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 730179561 , 32 332-71-65 lub o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52.

Projekt pn. „ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pilchowice ” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

 

У грудні 2022 року було прийнято заяву муніципалітету Пільховіце на реалізацію у вищезазначенoмy проектi, тому з січня 2023 року Центр соціального захисту в Пільховіцах реалізовуватиме проект ЄС під назвою «Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом в Україні – гміна Пільховіце», яка триватиме до червня 2023 року.

Метою проекту є покращення функціонування сімей, які постраждали від наслідків міграційної кризи, пов’язаної зі збройним конфліктом в Україні.

 

У рамках проекту буде організована підтримка українських сімей  у виконанні опікунської та виховної функцій, групи підтримки для дорослих учасників проекту, мовна підтримка та цікаві майстер-класи для розвитку інтересів та багато інших заходів для дітей та молоді. Запрошуємо до участі в проекті родини з України, які легально проживають у ґміні Пільховіце(мають  PESEL, UKR, і перетнули кордон з Польщею після  24.02.2022р.). Якщо ви зацікавлені в участі в проекті, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефонами 730179561, 32 332-71-65 або зверніться до Центру соціального захисту в Пільховіце з юридичною адресою в Неборовіце на вул.Główna 52. Демонструвати «Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – Муніципалітет Пільховіце» реалізується в рамках Регіональної операційної програми для Сілезького воєводства на 2014-2020 рр. (Європейський соціальний фонд) для пріоритетної осі IX. Соціальна інтеграція для заходу: 9.2. Доступні та ефективні соціальні та медичні послуги для підзаходу: 9.2.10. Соціальні послуги для пом’якшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – позачергова процедура.

 

 

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]264 kB