Treść zapytania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice pod linkiem:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT