Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustaw związanych z systemami wsparcia  rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, w przypadku jeżeli członek rodziny przebywa poza granicami kraju RP zostaną przekazywane Wojewodzie Śląskiemu. Zadania koordynacji w/w świadczeń realizować będzie Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Obsługa Klienta jest możliwa po numerami telefonu: 32 606 33 56, 32 606 33 65

 

Adres do korespondencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice