Projekt „ Nowy start w lepszą przyszłość”

Od stycznia 2016 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ruszył projekt unijny pn. „ Nowy start w lepszą przyszłość”, który potrwa do grudnia 2017 r.

Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku  15 - 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tzn. zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 W ramach projektu organizowane są kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, ciekawe warsztaty rozwoju zainteresowań, treningi specjalistyczne oraz wiele innych zajęć. Mieszkańców Gminy Pilchowice chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie internetowej lidera projektu -Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, kontakt telefoniczny 32 233-79-83, 32 332-66-16 lub o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52, który jest jednym

z partnerów projektu, tel. 32 332-71-65.

Projekt pn. „ Nowy start w lepszą przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.