Wójt Gminy Pilchowice przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego program „Rodzina 500 +” na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 .

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Świadczenia  „Rodzina 500 +” realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach, przy ul. Głównej 52.

 

Celem usprawnienia obsługi klientów, oprócz stałego punktu przyjmowania wniosków OPS Pilchowice, w każdy czwartek sierpnia br. od godz. 7.30 do 17.30 będzie uruchomiony dodatkowo punkt mobilny w Urzędzie Gminy Pilchowice (pokój nr 5 na parterze budynku), w którym przyjmowane będą tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko.

 

Ponadto od dnia 04 września do 30 września br. uruchomione zostaną niżej wymienione punkty mobilne, w których również przyjmowane będą tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko :

 

Ø  poniedziałki od godz. 7.00 do 9.00 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pilchowicach, ul. Szkolna 1

 

Ø  wtorki od godz. 7.00 do 9.00          -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, ul. Gliwicka 18

 

Ø  środy od godz. 7.00 do 9.00            - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, ul. L. Miki 37

 

Ø  czwartki od godz. 7.00 do 9.00       - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. K. Miarki 27

 

W związku z wymaganą dokumentacją wnioski na pierwsze dziecko będą przyjmowane tylko i wyłącznie w siedzibie OPS.

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy  Pilchowice – www.bip.pilchowice.pl  - zakładka wnioski i druki od dnia 01.08.2017 r. Ponadto druki w wersji papierowej dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach (siedziba Nieborowice ul. Główna 52), w sekretariatach szkół oraz sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice.

 

Wniosek możemy złożyć również za pośrednictwem poczty lub online poprzez: bankowość elektroniczną (należy sprawdzić tę możliwość na stronie swojego banku), PUE ZUS (platformę elektroniczną usług ZUS), portal Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z w/w kanałów.

 

Bieżące informacje odnośnie programu „ Rodzina 500+” w Gminie Pilchowice udzielane będą pod nr tel. 730179561, 32 3327162

 

Uwaga:

 

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie od  1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

 

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.